An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Trung Quốc

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Của Trung Quốc là loại An Cung xuất hiện đầu tiên. An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc là loại lấy tên trung với của Trung Quốc nhưng công thức hoàn…

Xem thêm